Solid Air AB presenterar luftrenaren Clear Sky

Solid Air AB säljer och marknadsför en produkt som uppvisat tydliga positiva resultat i fråga om andningsproblem, astma och allergi. Vi ser som vår främsta uppgift att erbjuda en lösning för en bättre inomhusluft och ett renare inomhusklimat, då vi arbetar med att hjälpa våra kunder att utforma en hälsosammare hemmiljö. Inomhusluften är idag avsevärt sämre än förr. Effektivare och tätare isolering stänger inne damm och minskar utbytet med utomhusluften, allt för att energieffektivisera husets uppvärmning.

Detta gör inomhusluften partikeltätare. Både med synligt och mikroskopiskt damm flyger runt i luften och lägger sig på möbler, hyllor och växter. Mycket av detta damm är så pass litet och lätt att det aldrig landar utan hålls upp i luften av husets ventilation eller rörelse i huset från djur och människor.

Naturen har renat utomhusluften från partiklar sedan urminnes tider genom fukt, till exempel regn och dimma. I vår torra inomhusluft fastnar istället mycket av partiklarna i våra, våra barns och djurs flimmerhår och lungor. Detta är inte något hälsosamt sätt att handskas med dammpartiklar…

Clear Sky handskas med detta problem på samma sätt som naturen genom att binda partiklarna i vatten. Clear Sky är en miljövänlig produkt av högsta kvalité som är hårdtestad för denna typ av arbete och marknadsförs över hela världen. Den renar upp till 99.9996% av alla skadliga partiklar i vår inomhusluft med endast vatten, helt utan filter. I Sverige marknadsför vi en version som är speciellt utrustad och anpassad för den Skandinaviska marknaden.

Produkten tilldelades 2016 Plus X Award för sin höga kvalitet, design, användarvänlighet och funktionalitet.